Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev nr 2, 10 okt 2014
                 Divisionen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 2, 10 oktober 2014

 

eDiamond Award 2014 till Riksarkivet!

Vi har glädjen att meddela att Riksarkivets projekt eARD, som utvecklade förslag på förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för e-arkiv och e-diarium fick ta emot priset eDiamond Award från tidningen Offentliga Affärer i samband med eFörvaltningsdagarna den 8-9 oktober. Eftersom projektet eARD upphörde i somras togs priset emot av Riksarkivets FGS-funktion som representerades av Karin Bredenberg och Nora Liljeholm. Länk till mer information på Riksarkivets webbplats

I samband med mottagningen av priset tackade Karin alla deltagare inom eARD, myndigheter, kommuner o landsting, som bidrog till att frågan uppmärksammades och att Riksarkivet har nu fått en viktig roll inom eFörvaltningen. Nu fortsätter vi arbetet med att fastställa befintliga FGS:er och utveckla nya, samtidigt som myndigheterna bör sätta igång med att förbereda sina verksamhetssystem på att kunna tillämpa FGS:erna som ett led i den långsiktiga informationsförsörjningen.

Många av er som får detta nyhetsbrev har på ett eller annat sätt varit delaktiga i eARD projektet. FGS-funktionen vill nu på detta sätt tacka Er för allt arbete ni har gjort och som ledde till att Riksarkivet är nu med som viktig aktör på eFörvaltningskartan.

Tack och grattis eARD till eDiamond Award!!!

 

  
 
 Riksarkivet, DOI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.