Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev nr 5, 15 juni 2015
                 Divisionen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 5, 15 juni 2015

Slutfasen av FGS Paketstruktur

Arbetet drar tyvärr ut på tiden för att kunna uppfylla de kvalitetskrav som både vi och ni ställer på dokumenten. Just nu pågår de sista granskningarna och ändringarna av själva FGS Paketstruktur och de tillhörande dokumenten enligt strukturen ni kunde läsa om i föregående nyhetsbrev.
Ändringarna består som tidigare angivet av mer information för filobjekten. Samtidigt har det gjorts ändringar så att de element som används i FGS:en bättre överensstämmer med METS, som är den standard som vi använder . 
 
Metodikdokumentet
Vi färdigställer nu metodikdokumentet som beskriver bland annat hur FGS:er tas fram. Dokumentet besrkiver även hur man kan arbeta med egna anpassningar av en FGS.
 
PREMIS 3.0
En ny version av PREMIS har nyligen släppts och finns tillgänglig på http://www.loc.gov/standards/premis/v3/.
 
EARK
EARK projektet presenterade sina första resultat i slutet av februari. Projektet arbetar vidare med framförallt de olika paketen men också med de två informationstyperna databaser och ärendahantering, ett arbete som vi följer noga.
 
PSI
Genom en ändring i PSI-lagen, som träder ikraft den 1 juli, kommer myndigheter att få ökade krav på sig att informera om villkoren för vidareutnyttjande av sina handlingar. Varje myndighet ska publicera förteckningar av information som kan vidareutnyttjas. Det finns en viktig koppling mellan PSI och FGS:er nämligen att om informationen/datat är strukturerat och går att exportera enligt en FGS underlättar detta i slutändan även vidareuttnyttjandet av informationen oavsett om detta sker som öppen data eller inte. Men, FGS:erna i sig innebär inte att man följer PSI eller att det automatiskt blir öppen data.
 
Vidare kan vi informera om att Riksarkivet arbetar för närvarande med att lämna förslag på vissa förvaltningsfrågor kring PSI i form av ett regeringsuppdrag. Vi hoppas på att få ansvar för såväl normering som främjande kring PSI och öppna data vilket är i linje med vårt huvuduppdrag som är att säkerställa samhällets behov av en långsiktig informations­försörjning.
 

Glad sommar önskar

 

FGS-funktionen

 

 
... kommer att skickas ut i oktober.
 
 Riksarkivet, DOI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.