Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev nr 6, 15 augusti 2015
                 Divisionen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 6, 15 augusti 2015

FGS Paketstruktur klar för användning

Under sommaren har den första omgången FGS dokument färdigställts textmässigt och vi vill att ni ska få tillgång till dessa redan nu innan de har blivit beslutade och layoutmässigt färdigställda. Alla dokument som beslutas kommer att tryckas men publiceras alltid på vår webbsida i pdf-format. Tillhörande XML-scheman har samtidigt också publicerats och dessa nås via länken http://xml.ra.se/e-arkiv som även finns på hemsidan riksarkivet.se/fgs-earkiv.

 

Dokumenten som ni nu får tillgång till ingår nu i en revisionscykel och vissa av dem kommer att kunna uppdateras snabbt om behovet finns men andra dokument kan kräva längre behandlingstid. Alla synpunkter på de nu digitalt tillgängliga dokumenten skickas till ra-fgs@riksarkivet.se.

 

Dokument som ni får tillgång till

Det som vi tidigare kallade metodikdokument har fått namnet ”Att utveckla, förvalta och införa FGS:er” som stämmer mer överens med vad dokumentet handlar om.

Introduktion till Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)”, förklarar vad FGS:er är och beskriver bland annat de olika standarder som används i alla FGS:er. I detta dokument finns allt som är gemensamt för samtliga FGS:er samlat för att undvika upprepning.

FGS Paketstruktur” samt ”FGS Paketstruktur tillägg” och de tillhörande XML-schemana är beskrivningen av ett paket.

 

Framöver

Nu inleds arbetet med att färdigställa de från projekt eARD levererade utkasten till ”FGS Ärendehantering” och ”FGS Personal”. Arbetet består bland annat av att anpassa dokumenten till den nu framtagna formen för att skriva en FGS, behandla alla inkomna synpunkter samt även att uppdatera enligt senaste erfarenheter från bland annat projektet EARK.

 

Önskar er alla en fortsatt skön sensommar! 

FGS-funktionen

 

 
 Riksarkivet, DOI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.